Menu

portalen parkbos - Gent info

Het Parkbos, waarvoor OMGEVING in het verleden het masterplan heeft opgesteld, is als randstedelijk recreatief groengebied essentieel in het functioneren van de stad Gent. Versnippering door infrastructuren en bebouwing bemoeilijkt echter de beleving van het Parkbos als één visueel en functioneel samenhangend geheel. Deze samenhang is echter cruciaal indien gestreefd wordt naar een globale identiteit voor het Parkbos. In dit kader schreef het projectbureau Parkbos, in samenwerking met het agentschap voor natuur en bos, een opdracht uit om een huisstijl te ontwikkelen voor de portalen van, of toegangspoorten tot, het Parkbos. Het harmonieus samengaan van natuur en cultuur vormt de centrale rode draad doorheen het Parkbos. Het interessante spanningsveld tussen de classicistische kasteelgebouwen en formele kasteeltuinen, en het organische, spontane van de natuurlijke bosvegetatie vormen dan ook de leidraad voor de ontwikkeling van een aangepast meubilair, en een kwalitatieve en herkenbare inrichting van de portalen.

titel huisstijl portalen Parkbos
locatie Gent
opdrachtgever Agentschap voor Natuur en Bos
contactpersoon Eva Troch
fase afgerond
looptijd 2009-2010
oppervlakte 350 ha
programma recreatieve onthaalsites
taken opmaak visie portalen, functieonderzoek, opmaak huisstijl, uitwerking 4 detailontwerpen voor 4 portalen
projectteam Kristof D'hooghe, Luc Wallays, Peter Swyngedauw, Tom Beyaert
projectverantwoordelijke Peter Swyngedauw
samenwerking Geert Meysmans (ecologie) ,Stefan Schöning studio (parkmeubilair)
publicaties 2011, Steunpunt Straten, 'Portalen Parkbos, Gent' in Praktijkboek Publieke Ruimte 2011 (Berchem)
links www.parkbos.be
links
OMGEVING