Menu

publiek domein Akkerlaan - Willebroek info

Na de opmaak van de stedenbouwkundige studie werd OMGEVING de opdracht gegeven het publiek domein te ontwerpen voor de uitbreiding van de wijk ‘Stad’ langs Akkerlaan in Willebroek. Het concept voor het publiek domein stelt een structuur van woonerven voor die in het westen eindigen op een groene wijkverbinding voor langzaam verkeer. De rechtlijnigheid van de woonerven blijft maximaal behouden en wordt versterkt door de multifunctionele strip met parkeren, groen, vuilnisinzameling en fietsenstallingen.

Om de beleving ervan te versterken, krijgt de langzaam verkeersverbinding aan de westzijde een afwijkende vormgeving. Het gebruik van deze as wordt versterkt door er zo weinig mogelijk gemotoriseerd verkeer toe te laten. Hierdoor zal deze as ook qua speelaanleiding en groen een belangrijke meerwaarde vormen voor de wijk.

Het grondwaterpeil biedt kansen om het water in elke straat zichtbaar aanwezig te laten. Er wordt voorgesteld om wadistructuren te voorzien voor de opvang van het regenwater. Door het gebruik van spelprikkels, zoals houtblokken en boomstammen, krijgen deze wadi’s tevens een grote speelwaarde.

titel publiek domein Akkerlaan
locatie Willebroek
opdrachtgever Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek
contactpersoon Chris Troniseck
fase voorontwerp
looptijd 2015-2019
oppervlakte circa 6 ha
programma ontwerp wegenis, ontwerp centrale groenzones
taken ontwerp infrastructuur, uitvoeringsdossier, werfopvolging
budget € 2.500.000
projectteam Joke Vande Maele, Koen Moelants, Luc Wallays, Magdelena Buyta, Peter Seynaeve, Raf Rooimans, Tompy Hoedelmans
projectverantwoordelijke Tompy Hoedelmans (ontwerp), Peter Seynaeve (uitvoering)
links

 

OMGEVING