Menu

publiek domein Hogeweg - Gent info

In het masterplan voor de publieke ruimte wordt het nieuwe park Hogeweg vormgegeven. Het is een aaneenrijging van het bestaand bos La Sapinière, een centrale open parkruimte gedomineerd door twee grafcirkels, solitaire bomen en een boomgaard.

Enkele lange zichtlijnen worden gevrijwaard van bebouwing, zodat interessante dieptebeelden ontstaan. Al het regenwater wordt ter plaatse geïnfiltreerd of hergebruikt. Door subtiele niveauverschillen worden alle groene ruimtes voor deze doeleinden ingezet. Oppervlaktewater wordt beeldkenmerkend voor het projectgebied Hogeweg.

Om tot een afgestemd parkontwerp te komen, worden enkele bomen in de rand van het bestaand bos gekapt en enkele nieuwe exemplaren buiten de huidige contouren aangeplant. La Sapinière wordt ingericht als bosspeelzone met plaats voor speeltoestellen van diverse aard: een fitnessparcours, twee boomhutten en een klauterbaan. Deze meer gesloten boszone staat in contrast met de open ruimte waar de niveauverschillen van het waterbeheer en de archeologische restanten van de grafcirkels de ideale spelaanleiding vormen.

titel publiek domein Hogeweg
locatie Gent
opdrachtgever Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf Gent, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
fase gerealiseerd
looptijd 2006-2012
oppervlakte 11 ha
programma park, waterbeheer, fietsas
taken masterplan, uitvoeringsplan, communicatie
projectteam Hans Sysmans, Koen Moelants, Luc Wallays, Maarten Moers, Peter Swyngedauw, Peter Seynaeve, Tom De Cubber, Tristan Verleyen
projectverantwoordelijke Luc Wallays
links
OMGEVING