Menu

Ringland - Antwerpen info

Ringland vzw heeft OMGEVING gevraagd het concept rond de overkapping van de Antwerpse Ring te toetsen op de haalbaarheid en verder te verfijnen. Ringland vertrekt van een origineel idee: in elke rijrichting twee gescheiden tunnels (met meerdere rijstroken) en omkering van de huidige logica. Het doorgaand verkeer moet namelijk door de buitenste tunnels (Doorgaande Ringweg, DRW), het verkeer van en naar de stad door de binnenste (Stedelijke Ringweg, SRW). De buitenste tunnels sluiten aan op de snelwegen, de binnenste op de Nieuwe Singel, die bovenop de tunnels ligt.

De studie van OMGEVING is meer dan een mobiliteitsstudie. Het is een zoektocht naar een robuust systeem dat maximaal inspeelt op de ruimtelijke context en zo de ruimtelijke impact en de haalbaarheid van de nieuwe infrastructuur in beeld brengt. De studie geeft een inzicht in hoe het mobiliteitssysteem werkt in de verschillende (doorgaande en stedelijke) tunnels. Ze geeft ook richtlijnen mee voor de te hanteren maximumsnelheden, de verwerking van de EU tunnelrichtlijn en hoe de verkeerswisselaars er zouden kunnen uitzien. Het plan laat bovendien zien welke kansen er zijn voor stedelijke ontwikkelingen op een plek centraal in Antwerpen, waar het nu ondenkbaar is om er te wonen, te verblijven en te recreëren. Het plaatst de discussie over hoe we willen omgaan met mobiliteit en stedelijk leven in de toekomst centraal.

titel Ringland
locatie Antwerpen
opdrachtgever Ringgenootschap vzw
contactpersoon Sven Augusteyns
fase afgerond
looptijd 2014-2015
programma onderzoek naar haalbaarheid Ringland
taken verfijnen mobiliteitsconcept en landschappelijke inrichting
projectteam Andries Deconinck, Joke Vande Maele, Luc Wallays, Maarten Moers, Tompy Hoedelmans
projectverantwoordelijke Luc Wallays
samenwerking Stramien
links
OMGEVING