Menu

Ringpark Het Schijn - Antwerpen info

OMGEVING werkt samen met partners De Urbanisten en Cobe aan Ringpark Het Schijn. Het ontwerp voor Ringpark Het Schijn zorgt voor een veerkrachtige en klimaat adaptieve publieke ruimte met aandacht voor ecologie, hydrodynamiek, bereikbaarheid, participatie en toekomstvastheid. Ringpark Het Schijn vormt de ontbrekende groene schakel tussen het park Rivierenhof, het Sportpaleis en Ringpark Lobroekdok en transformeert in een park gericht op de omliggende buurten.

Het Schijn is één van de laatste rivieren in de stad Antwerpen met natuurlijke oevers en behoort tot de Schijnvallei. Het Schijn vormt dan ook de ruggengraat van het nieuw park en bepaalt in belangrijke mate de identiteit van het park. De rivier krijgt meer ruimte om te meanderen en wordt meer beleefbaar gemaakt. Een tweede belangrijk uitgangspunt is de beleving van de parkranden. Een nieuwe parkrand verhoogt de kwaliteit en de sociale veiligheid in het park. De bereikbaarheid van het park is een derde belangrijk uitgangspunt. Een eerste overkapping van de Ring zorgt voor een conflictvrije en groene verbinding tussen Deurne met Borgerhout voor fietsers en voetgangers. Het landschap rondom de overkapping is zo ingericht dat de parkbeleving ononderbroken over de snelweg heen loopt.

Tijdens het opmaken van het voorontwerp is een intensief participatietraject doorlopen. De resultaten van dit intensief participatietraject vormden de basis waarop de activiteiten in het park en inrichting van de buurtpleintjes zijn gebaseerd.

titel Ringpark Het Schijn
locatie Antwerpen
opdrachtgever stad Antwerpen
contactpersoon Bert Claes
fase in ontwerp
looptijd 2020-...
gunningswijze 1e prijs ontwerpwedstrijd
budget € 34.900.000 excl. btw
oppervlakte 18 ha
programma park, hermeandering het Schijn, buurtfuncties, vergroening, klimaatadaptatie
taken ontwerp, technische uitvoering, werfopvolging, participatie
projectteam Luc Wallays, Marie Mistiaen, Maarten Moers, Anne Declerck, Stijn Peeters, Manuel Esteban Alvarez
projectverantwoordelijke Luc Wallays
samenwerking De Urbanisten, Cobe
onderaanneming Ney & Partners, SBE, Mint en Driekwart Groen
OMGEVING