Menu

Rinkkaai - Gent info

In 2015 won het project Rinkkaai de wedstrijd voor de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel vlakbij het station Gent-Sint-Pieters. Het winnende voorstel werd ontworpen door het architectenteam KCAP, EVR, OMGEVING en Fris in het landschap in opdracht van de projectontwikkelaars Alides, Nacarat en Cores Development. OMGEVING stond mee in voor het stedenbouwkundig ontwerp, de architectuur en het landschapsontwerp. In 2018 is met de uitvoering gestart.

Het deelgebied tussen Koningin Fabiolalaan, de spoorbundel en de rivier Leie zal in de komende jaren transformeren tot een bruisende en duurzame nieuwe woonwijk. Het ontwerp omvat meer dan 300 woningen, zorgfuncties, publieke en buurtgebonden commerciële functies en een nieuw buurtpark als onderdeel van het publiek domein. Door een ruime variatie aan woningtypologieën wordt Rinkkaai een intergenerationele stadswijk voor meerdere doelgroepen: jonge gezinnen met kinderen, koppels, cohousinggroepen en (zorgbehoevende) senioren. Het architectonisch concept voorziet in een ensemble van zes compacte gebouwen, met elk hun eigenheid binnen een duidelijk gemeenschappelijk DNA. Positie, vorm, hoogte en materiaalgebruik worden afgestemd op de relatie met de directe omgeving. Rinkkaai heeft eveneens verregaande ambities op vlak van duurzaamheid. Zo worden de gebouwen volledig passief en wordt er warmte onttrokken uit de Leie en uit afvalwater.

Het landschapsontwerp voorziet in een nieuwe publieke parkzone bovenop de parkeergarage. Door deze parkzone slingert het Rinkhoutpad, een belangrijke fietsroute richting het station. Een kruidachtige strip begeleidt dit fiets- en wandelpad en markeert zo de overgang tussen het publieke en het private domein. Het park voorziet eveneens in een aantal spelprikkels. Verschillende toegangspleinen aan Fabiolalaan verhogen de leesbaarheid van de gebouwtoegangen. Verdiepte plantvakken op deze pleinen verzamelen het hemelwater en voeren het vertraagd af.

De architecturale ingrepen binnen dit project werden gerealiseerd door OM/AR architecten onder de naam van OMGEVING.

titel Rinkkaai - wonen aan het park
locatie Gent
opdrachtgever TV Alides - Nacarat - Cores Development
contactpersoon Rikkert Leeman
fase in uitvoering
looptijd 2013-2020
gunningswijze wedstrijd (laureaat)
oppervlakte 35.000 m² + ondergrondse parking van 11.000 m²
programma mix van atelierwoningen, assistentiewoningen en appartementen, met kinderopvang en zorgcentrum, publieke parkzone bovenop parkeervolume, toegangspleinen tot gebouwen
taken opmaak stedenbouwkundige visie, ontwerp en uitvoering van gebouwen, ontwerp en uitvoering van de publieke ruimte
projectteam Björn Bracke, Jan Baelus, Joke Vande Maele, Kaat Balcaen, Karol Grygolec, Kevin Favere,  Kobe Vanhaeren, Marc Van Hove, Peter Swyngedauw, Tine Daems
projectverantwoordelijke Peter Swyngedauw
samenwerking KCAP architects & planners, EVR-architecten, Establis, VK engineering, Saison Menu, Fris in het Landschap en Common Ground
prijzen 1ste prijs wedstrijd
links

 

OMGEVING