Menu

sport- en recreatiecentrum Sneppenbos - Boechout info

Op het voormalig militair domein Bulka ontwerpt OMGEVING een nieuw sport- en recreatiecentrum voor Boechout en Vremde. Via een intensief participatief proces met de betrokken verenigingen zijn het gewenste programma en de ruimtelijke compositie van het gebouw en het park vastgelegd. Op basis van de resultaten van deze stedenbouwkundige ontwerpopdracht werkt OMGEVING het sportpark verder uit.

Zwarts & Jansma architecten werken mee aan het ontwerp van het gebouw. De nieuwe sporthal wordt tegen de loodsen van het naastliggende containerpark gebouwd. Daardoor blijft er voldoende ruimte over voor een sportpark dat het achterliggende natuurgebied laat doordringen tot aan de straat. Het sportpark bestaat uit een natuurgrasveld met voorzieningen voor speer-en discuswerpen en twee kunstgrasvelden (uitgerust met leunhekken, ballenvangers, dug-outs). Daarnaast zijn er zes petanquevelden, een Finse piste en een sprintpiste van 110 meter in het park voorzien. Het achterliggend natuurgebied infiltreert in het park door het sporadisch toevoegen van bomen aan de randen en doorgaande wandelroutes in het park. Het regenwater wordt opgevangen in landschappelijke grachten die rond het terrein zijn aangelegd. Zij vormen tevens de afsluiting.

De architecturale ingrepen binnen dit project werden gerealiseerd door OM/AR architecten onder de naam van OMGEVING.

titel sport- en recreatiecentrum Sneppenbos
locatie Boechout
opdrachtgever gemeente Boechout, Autonoom Gemeentebedrijf Boechout
fase uitgevoerd
looptijd 2010-2017
oppervlakte 5,5 ha (terrein), 5.200 m² (vloeroppervlakte gebouw)
programma sport- en ontspanningsinfrastructuur met sporthal, polyvalente zaal en sportpark
taken stedenbouwkundig ontwerp, ontwerp en uitvoering van de publieke ruimte en ontwerp en uitvoering van het gebouw
budget
€ 6.500.000 (gebouw) € 2.405.000 (park)
projectteam Hans Sysmans, Kristof De Bonte, Luc Wallays, Marc Van Hove, Mart Smets, Niki Van Turenhout, Tom De Cubber, Tom Lanclus, Wim Mertens
projectverantwoordelijke Marc Van Hove, Luc Wallays
samenwerking Zwarts & Jansma architecten
   
   
   
   
   
   
   
links  
OMGEVING