Menu

stadsgroen Ghellinck - Kortrijk info

Ten westen van het centrum heeft de stad Kortrijk een randstedelijk groengebied uitgebouwd tot een groene long van 9 hectaren: ‘Stadsgroen Ghellinck’. Op basis van een selectie- en wedstrijdprocedure werd OMGEVING in samenwerking met Geert Meysmans door de stad aangesteld als ontwerper voor de inrichting van deze open ruimte.

In de aanzet tot landschapsontwerp is bijzonder veel waarde gehecht aan de ontwikkeling van een continu traag netwerk, de verdere uitbouw van het jaarlijks groeiende geboortebos, het integreren van poelen, de herwaardering van de beschermde hoeve Het Armengoed en de uitbouw van een speelnatuurveld.

In de uitwerking tot definitief ontwerp kregen de (buurt)bewoners via verschillende inspraak- en participatiemomenten een belangrijke stem. Zo werden verschillende participatiemomenten doorheen het ontwerptraject georganiseerd voor diverse doelgroepen (kinderen, omwonenden, enz) alsook een infomarkt waar inwoners van Bissegem een blik konden werpen op het ontwerp. Op deze momenten kreeg iedereen de kans zijn of haar wensen over de toekomstige inrichting van het stadsgroen voor te stellen wat leidde tot een enthousiast en gedragen ontwerp.

titel stadsgroen Ghellinck
locatie Kortrijk
opdrachtgever Stad Kortrijk
fase uitgevoerd
looptijd 2016-2020
oppervlakte 11 ha
programma wandelpaden, fietspad, poelen, speelzone, beplanting, zitplekken
taken ontwerp, uitvoeringsdossier, werfbegeleiding
projectteam Kevin Favere, Koen Moelants, Luc Wallays, Steven Petit
projectverantwoordelijke Steven Petit
   
   
   
OMGEVING