Menu

stadsvernieuwingsproject Possozplein-Slingerweg-De Bres - Halle info

In het gemeentelijk structuurplan en het masterplan van het kleinstedelijk gebied Halle, zet de stad Halle in op de herontwikkeling van verschillende strategische gebieden en projecten. De studieopdracht voor het stadsvernieuwingsproject Joseph Possozplein – Slingerweg – De Bres vertrekt van volgende doelstellingen: het versterken van Halse binnenstad als handels- en horecacentrum, toeristisch en wooncentrum, het ontwikkelen van een toekomstvisie en nieuwe identiteit voor dit stadsdeel, het streven naar een hoge verblijfskwaliteit, en het uitbouwen van een ruimtelijk en financieel haalbare stadsontwikkeling.

De stadsvernieuwing moet in het projectgebied een stedelijke centrumconditie scheppen. Om dit stedelijk karakter in het projectgebied te ontwikkelen dringt een herschaling van het stadsdeel zich op. Zowel het herstellen van de historische logica als het kwaliteitsvol integreren van de geplande infrastructuurwerken dragen bij tot deze gewenste herschaling en de bijgevolg herdefiniëring van de ruimten. Bij de stadsvernieuwing wordt ingezet op een grondige reorganisatie van de parkeervoorzieningen. In aansluiting op het autovrij plein krijgen de omliggende straten bij herinrichting een autoluw karakter. Het woonweefsel van het projectgebied wordt versterkt door de punctuele afwerking van de onafgewerkte randen in het projectgebied. De Zenne en het kanaal worden versterkt als drager van de groenblauwe structuur.

titel stadsvernieuwingsproject Possozplein - Slingerweg - De Bres
locatie Halle
opdrachtgever stad Halle
contactpersoon Kristof De Cuyper
fase afgerond
looptijd 2015
oppervlakte 9 ha
programma parkeerreorganisatie met inpassing ondergrondse parking, inbreidingsprojecten en herinrichting publiek domein
taken inventarisatie en analyse, strategische ontwikkelingsvisie, ontwerpend onderzoek, uitwerking hoofdscenario, mobiliteitsonderzoek, projectplan
projectteam Joke Vande Maele, Luc Wallays, Steven Petit
projectverantwoordelijke Steven Petit
samenwerking Mint (mobiliteit), Orientes (projectplan)
links

 

OMGEVING