Menu

stationsomgeving - Liedekerke info

De herinrichting van de stationsomgeving van Liedekerke voorziet in een grondige transformatie van deze grauwe plek tot aantrekkelijke verkeers- en verblijfsknoop. Ten zuiden van de spoorweg spant de nieuwe Affligemsestraat zich als een verlaagde brug op tussen twee minerale balkons. Vanaf het stationsbalkon, met onder meer een nieuw stationsgebouw, zitbanken en abri’s ter hoogte van de bushalte kijken stationsbezoekers uit over de waterrijke vallei van de Begijnengracht. Een strakke muur in schanskorven begrenst het balkon, vangt het hoogteverschil op en voorkomt verstoring van het natuurlijke watermilieu in de vallei. Aan de centrumzijde, de overzijde van de vallei, vormt het stadsbalkon, begrensd door eenzelfde muur, het tegengewicht van het stationsbalkon.

Vanaf het stadsbalkon vertrekt een nieuwe fiets- en voetgangersbrug die het centrum van Liedekerke met het station verbindt. De bereikbaarheid voor alle modi volgens het STOP principe is consequent uitgevoerd. Het resultaat is een unieke stationsomgeving waarbij natuur en mobiliteit op een vernieuwende wijze met elkaar worden verknoopt.

titel stationsomgeving
locatie Liedekerke
opdrachtgever Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Liedekerke, NMBS Holding, Infrabel
fase uitgevoerd
looptijd 2010-2018
budget € 7.400.000 excl. btw
oppervlakte 5 ha
programma stadsbalkon, stationsbalkon, maximale waterbuffering en natuurontwikkeling in de vallei van de Begijnengracht, fietsersbrug, fietspaviljoen, stationsgebouw
taken ontwerp publieke ruimte, architectuur kunstwerken
projectteam Filip Lagiewka, Koen Moelants, Luc Wallays, Maarten Moers, Olivier Vet, Steven Van Hoorde
projectverantwoordelijke Luc Wallays
samenwerking D+A consult, SBE, Mint
prijzen Groen in de Stad Prijs 2012
links

 

OMGEVING