Menu

Stoktse Plein - Turnhout info

De wedstrijd, uitgegeven door de sociale huisvestingsmaatschappij De Ark, vraagt een totaalvisie voor een 30-tal woningen waarvan een beperkt deel te renoveren. Naast het bouwen en verbouwen is er een grote bekommernis om vanuit de sociale duurzaamheid aandacht te besteden aan een verbeterde toegankelijkheid en een optimaler gebruik van het groene binnenplein. Een optimalisatie die in balans moet zijn met de woonkwaliteit van de bestaande en nieuwe bewoners en gebruikers.

Het huidige bouwblok sluit zich volledig rondom het binnengebied, dat wordt gekenmerkt door een slechte toegankelijkheid, een dubbele rij garageboxen, een kaartersclub en jeugdlokalen. Het plein heeft tal van mogelijke kwaliteiten, maar interageert momenteel nauwelijks met de omgeving buiten het bouwblok.

OMGEVING trekt met haar ontwerp de ‘stop’ uit het bouwblok en met een nieuwe filter zoekt het naar een evenwicht tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Het binnenplein wordt geopend door de inpassing van een specifieke typologie. Deze herdefinieert de straatwand, herbekijkt de toegankelijkheid tot het plein en verzoent nieuwbouw met hernieuwbouw. Tot slot integreert deze typologie het parkeren opnieuw in het geheel, door de toepassing van een parkeerdek en staat de aandacht voor de fiets centraal.

Het ontwerp van OMGEVING omvat in totaal 24 nieuwe en betaalbare woonentiteiten en 7 te renoveren woningen.

titel Stokste Plein
locatie Turnhout
opdrachtgever De Ark
fase aanbestedingsdossier
looptijd 2013-
gunningswijze besloten wedstrijd
oppervlakte 8.290 m2
programma 31 woningen, waarvan 24 nieuwbouwwoningen en 7 te renoveren woningen, groen binnenplein
taken ontwerp, uitvoeringsdossier, werfbegeleiding
budget € 4.662.495
projectteam Anne-Sofie Verheyen, Filip Lagiewka, Jan Nijs, Kaat Balcaen, Marc Van Hove
projectverantwoordelijke Marc Van Hove
prijzen 1ste prijs besloten wedstrijd
links