Menu

Gentse kanaalzone - Gent info

In 1993 startte een strategisch planningsproces om te komen tot een onderbouwd geïntegreerd streefbeeld en een plan van actie (strategisch plan) voor de Gentse Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen. Tot 2002 was dit project gekend als ROM-project, in 2002 is de structuur in functie van het havendecreet vernieuwd en de naam ingekort tot Project Gentse Kanaalzone.

Essentiële bouwstenen in het proces zijn: het tot stand brengen van geïntegreerd overleg tussen vele instanties en besturen, het ontwikkelen van een samenhangende, geïntegreerde visie op het zeer verweven projectgebied (afstemming tussen de verschillende ‘rollen’ van het gebied), het optimaliseren van de samenhang tussen de verschillende infrastructuren in het gebied (water- en wegeninfrastructuur, inplanting en optimalisering van de bedrijventerreinen, aanreiken van een instrumentarium voor een zuinig en duurzaam ruimtegebruik), het verhogen van de leefbaarheid in de Kanaalzone en het verbeteren van de algemene milieukwaliteit.

In uitvoering van het in 2007 goedgekeurde strategisch plan ‘Wel-varende kanaalzone’ ondersteunt OMGEVING het projectbureau Gentse Kanaalzone bij de uitwerking van deelprojecten en focussen de werkzaamheden zich op de kwaliteitsvolle realisatie van diverse acties.

titel strategisch plan Gentse Kanaalzone
locatie Gent
opdrachtgever provincie Oost-Vlaanderen, Projectbureau Gentse Kanaalzone
contactpersoon Veerle De Bock
fase strategisch plan goedgekeurd, externe procesbegeleiding lopende
looptijd 1993-2007 (strategisch plan), 2008- (externe procesbegeleiding)
gunningswijze openbare aanbestedingen
oppervlakte circa 10.000 ha
projectteam Jan Baelus, Dora Borghijs, Guy Vloebergh, Koen Vande Sompele, Kristof D’Hooghe, Rob Van Hees, Veronique Termolle
projectverantwoordelijke Jan Baelus
prijzen laureaat Vlaamse Planningsprijs 1999 - laureaat Europese Planningsprijs 2002 - ISOCARP Award for Excellence 2015
links

 

OMGEVING