Menu

Ruimte voor Gent - Gent info

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) zet al ruim twaalf jaar de krijtlijnen uit voor het ruimtelijk beleid van de Stad Gent. Het stuurt de ontwikkeling en dynamiek van de stad met zichtbaar succes op het terrein.

Het nieuwe beleidsplan vormt geen actualisatie van het bestaande structuurplan maar zet opnieuw een stap vooruit in het denken, ambiëren en ontwikkelen van een toekomstgerichte Gentse stedelijke regio. Dit uit zich in een stedenbouwkundige visie die niet langer is gestoeld op deelgebieden, thematisch gestuurde ontwikkeling en deelstructuren. Het beleidsplan vertrekt daarentegen vanuit het stedelijk functioneren en het mensgericht plannen. De dagdagelijkse dynamieken worden georganiseerd rond verschillende stedelijke netwerken, onder meer mobiliteit, publieke ruimte, water en zelfs ondergrondse netwerken. De ruimtelijke en functionele slagaders van zowel het historisch centrum als de randstedelijke groeistad vormen de ruggengraat van de huidige en toekomstige stad. Bovendien creëert het samenkomen van verschillende netwerken op één plek, opportuniteiten voor goed gekozen verdichtingsprojecten, nieuwe groenstructuren en een verhoogde aandacht voor water. Het beleidsplan Ruimte voor Gent gaat ook actuele thema’s en uitdagingen niet uit de weg. Het focust bewust op klimaatrobuustheid en kindvriendelijkheid, met bijzondere aandacht voor de leefwereld van de bewoners en voor het concreet, alledaags gebruik van de ruimte.

OMGEVING stond binnen deze opdracht in voor het ontwerpend onderzoek, de inhoudelijke visievorming met bijhorende grafische utiwerkingen en de procesmatige ondersteuning. Dit beleidsplan is een product van een vier jaar durend intensief ontwerptraject in nauwe samenwerking met de diverse diensten van de stad, met de bevolking via een uitgebreid participatietraject en communicatiebureau New Shoes Today.

n

titel Ruimte voor Gent
locatie Gent
opdrachtgever stad Gent
contactpersoon Simon Verledens
fase afgerond
looptijd 2015-2018
projectteam Dora Borghijs, Gerben Van Schoote, Guy Vloebergh, Jan Baelus, Joke Vande Maele, Peter Swyngedauw
projectverantwoordelijke Jan Baelus
samenwerking New Shoes Today
links
OMGEVING