Menu

structuurplan - Gent info

De stad Gent beschikt sinds 2003 over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan als kader voor haar ruimtelijk beleid. Dit strategisch plan, opgemaakt door OMGEVING en de dienst stedenbouw en ruimtelijke planning, doet selectief uitspraken over de belangrijke gewenste ontwikkelingen om Gent als kennis- en cultuurstad, en als aangename woonstad verder uit te bouwen. Een vierledige ruimtelijke opbouw is daarbij in alle belangrijke thema’s ingebakken. Onder meer de transformatie van het oude havengebied tot hoogdynamisch stadsdeel, de ontwikkeling van de stationsomgevingen met nieuwe residentiële en economische programma’s, en de uitbouw van vier grootstedelijke groenpolen komen aan bod.

Opdat het stadsbestuur de vinger goed aan de pols zou kunnen houden en de uitbreiding van dat plan waar nodig kunnen bijsturen of activeren, ontwikkelde OMGEVING een monitoringsysteem. De stedelijke diensten passen dit nu jaarlijks toe. Het systeem toont aan dat de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan jaar na jaar in de goede richting loopt. Enkele kleinere bijsturingen zijn inmiddels doorgevoerd.

n

titel ruimtelijk structuurplan
locatie Gent
opdrachtgever stad Gent
contactpersoon Philippe Van Wesenbeeck
fase afgerond
looptijd 1998-2003
oppervlakte 156 km²
taken opmaak ruimtelijk structuurplan, procescoördinatie
projectteam Guy Vloebergh, Jan Baelus, Johan De Greef, Kathleen Verrijken, Petia Milanova
projectverantwoordelijke Guy Vloebergh
samenwerking stad Gent - dienst stedenbouw en ruimtelijke planning
prijzen Vlaamse Planningsprijs 2002
links www.gent.be
links