Menu

suikerfabriek - Veurne info

De suikerfabriek heeft meer dan zestig jaar een belangrijke rol gespeeld in het ruimtelijk en economisch functioneren van de stad Veurne en ontwikkelde daarbij een 45 hectare groot nieuw landschappelijk patroon van dijken en decantatiebekkens. Na de sluiting evolueerde dit cultuurhistorisch waardevol landschap tot een bijzondere natuurbiotoop in het centrum van de stad. In navolging van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Veurne kreeg OMGEVING de opdracht hier een nieuw stadsdeel te ontwikkelen. De basis voor de nieuwe wijk is het markante landschapspatroon. De ruimtelijke structuren worden zo veel mogelijk behouden, opgewaardeerd en gerestyled tot een krachtige ruimtelijke structuur waar de natuur, de bedrijvigheid en het woonweefsel allemaal op een vernieuwende wijze worden ingebracht.

titel suikerfabriek Veurne
locatie Veurne
opdrachtgever provincie West-Vlaanderen
contactpersoon Christian Igodt
fase masterplan afgerond | RUP in opmaak
looptijd 2010 - 2012
oppervlakte 47 ha
programma reconversie van 47 ha milieubelastende industrie naar 13,5 ha wonen, 15 ha bedrijvigheid en 18,5 ha natuur
taken ontwerpend onderzoek, masterplan, ruimtelijk uitvoeringsplan
projectteam Joke Vande Maele, Koen Vande Sompele, Luc Wallays, Peter Peeters, Peter Swyngedauw, Tom De Cubber, Tristan Verleyen
projectverantwoordelijke Peter Swyngedauw
samenwerking Mint
links www.suikerfabriekveurne.be
links
OMGEVING