Menu

TOTAL site - Nazareth info

Voor de landschappelijke inpassing van de E17-dienstenzones Nazareth wordt teruggegrepen op hét kenmerk van de omgeving: landschapskamers, dreven en lanen. Na een eenvoudige lezing van het landschap kunnen voormalige landschapskamers worden hersteld en nieuwe worden gecreëerd. Deze ruimtelijke geleding zorgt tegelijkertijd voor een logische basisorganisatie van de dienstenzones.

Om zo weinig mogelijk impact op het landschap te hebben, is gekozen voor een compacte organisatie. De ruimte die niet langer nodig is voor het functioneren als rustplek wordt heringericht als groengebied, aansluitend op het omliggende landschap. Door de inpassing van de gebouwen blijven de dominante dreefstructuren zichtbaar. De pure en lichte vormgeving van het kader en de luifel zorgen ervoor dat de landschapskamers voelbaar blijven. In functie van de herkenbaarheid langs de autosnelweg reikt een schijnbaar zwevend kader tot aan de weg. Op deze manier wordt dienstenzone Nazareth een nieuw baken langs E17.

De architecturale ingrepen binnen dit project werden gerealiseerd door OM/AR architecten onder de naam van OMGEVING.

titel dienstenzone Total
locatie Nazareth
opdrachtgever Total Belgium nv
contactpersoon Werner Thys
fase uitgevoerd
looptijd 2010-2015
gunningswijze wedstrijd
oppervlakte infrastructuur site noord 39 ha, site zuid 68 ha
architectuur site noord 2917 m², site zuid 2718 m²
programma dienstenzone met restaurant, shop, sanitaire ruimten, rustplekken
taken infrastructuurontwerp, architectuurontwerp, uitvoeringsdossier, werfbegeleiding
projectteam Dora Borghijs, Evy Depauw, Hans Sysmans, Karol Grygolec, Kevin Favere, Kristof D’Hooghe, Luc Wallays, Niki Van Turenhout, Peter Seynaeve, Piet Deruytter, Tom Beyaert  in samenwerking met Lydia De Cocker (projectarchitect TOTAL)
projectverantwoordelijke Peter Seynaeve
samenwerking Alpha Studieburo (stabiliteit, piping), Julie d’Aubioul (wedstrijdontwerp), Istema (gebouwinstallaties), Polygongraphics (visualisaties), Royal Haskoning (duurzaamheid), Seco (veiligheidscoördinatie), Toegankelijkheidsbureau
prijzen 2010, laureaat wedstrijdofferte
links