Menu

Speecqvest - Mechelen info

In het kader van de ontwikkeling van de stationsomgeving zal ‘de Tangent’ tussen E19 en N15 de doorstromingsfunctie van het zuidelijk deel als de Vesten in Mechelen overnemen. De Vesten kunnen in dat geval worden gebruikt als verdeelweg voor lokaal verkeer. Door deze nieuwe rol komt er ruimte vrij voor een aangename groene publieke verblijfsruimte met een hersteld evenwicht tussen verblijf en verkeer, en voor een hoogwaardige drager van openbaar vervoer.

In opdracht van de stad Mechelen werkte OMGEVING een ambitieus plan uit voor het eerste deel van het Vestenpark: Speecqvest. Het vestenpark heeft opnieuw een uitzicht dat gelijkaardig is aan dat van eind 19de eeuw, vlak na het dempen van de stadsgracht. Een parkboulevard met slingerende langgerekte paden die zich tussen boomgroepen plooit. Door het park loopt een fietspad én er komt een speeltuin en een trapveldje. Groen om naar te kijken én groen om te beleven dus. Een ondergrondse parking met 350 parkeerplaatsen is geïntegreerd onder het centrale park, de opbouw liet het toe grote bomen aan te planten.

titel Speecqvest
locatie Mechelen
opdrachtgever stad Mechelen
contactpersoon Maarten Van Eekert
fase uitgevoerd
looptijd 2015-2019
oppervlakte 1,67 ha
programma dakpark, infrastructuurwerken, riolering, parkinrichitng
taken ontwerp, technische uitwerking, werfopvolging
budget € 2.580.000 excl btw
projectteam Kevin Favere, Luc Wallays, Maarten Moers
projectverantwoordelijke Luc Wallays
samenwerking D+A Consult
aannemer Houwelyckx