Menu

water in de stad - Gent info

OMGEVING maakte in opdracht van stad Gent en De Vlaamse Waterweg een integrale visie op rond de kracht van water in de stad Gent. Sinds de oorsprong van Gent is water een onderdeel van het stedelijk DNA. Tot het einde van de 19e eeuw bezat Gent het meest complexe en vooruitstrevende watersysteem van Europa. Ziektes, beheerskosten en maatschappelijke tendensen in de 20e eeuw hebben de aanwezigheid van water in het stedelijk weefsel sterk teruggedrongen. Het ontwerpteam, versterkt met enkele experten, werkte samen met het stadsbestuur en De Vlaamse Waterweg een strategie uit om de aanwezigheid en kracht van water in ere te herstellen.

Water omvat als ruimtelijke en functionele structuur een brede waaier aan functies, gaande van economie en waterbeheersing over ecologie tot wonen en recreëren. Omdat heel veel van deze aspecten nauw samenhangen met de waterweg is het nodig deze allen mee te nemen in een geïntegreerde ambitie. Hiervoor dacht het team na rond zes belangrijke thema’s. Deze beschrijven ambities omtrent watertransport en distributie, verblijfsruimte op het water en de verdere uitbouw van groen-blauwe netwerken. Voorts streeft het team naar een grotere sponswerking voor het stedelijke weefsel en wenst ze gericht in te zetten op een beter waterkwaliteit in functie van evenwichtige ecosystemen waar ook plaats is voor watergebonden natuur. Vertrekkend vanuit deze ambities toont het ontwerpteam een geïntegreerd toekomstbeeld voor 10 te onderscheiden types ‘Gents blauw’. Telkens bezitten ze een eigen karakter, gebruik, historiek of ander vorm van samenhang. De studie werd afgerond met gerichte acties op korte en lange termijn.

titel water in de stad
locatie Gent
opdrachtgever stad Gent, De Vlaamse Waterweg
periode 2015-2018
status afgerond
taken strategische ontwikkelingsvisie, ontwerpend onderzoek, uitwerking doelstellingen, actieplan
projectteam Andries De Coninck, Hannelore Goyens, Jaap Duenk, Joke Vande Maele, Peter Swyngedauw
projectleider Peter Swyngedauw
samenwerking De Urbanisten, Eco Insight, Hydroscan en Idea Consult

 

OMGEVING