Menu

winkelboulevard Bredabaan Merksem - Antwerpen info

Bredabaan is naast een gewestweg ook de belangrijkste winkelas in het noorden van Antwerpen. Met de vernieuwing van de aanwezige traminfrastructuur als eerste aanleiding, werd door allerlei actoren de kans gegrepen om deze belang- rijke winkelstraat opnieuw in te richten. Door het openbaar vervoer en de voetgangers prioriteit te geven boven het gemotoriseerd verkeer, slagen OMGEVING en Technum erin de veiligheid te vergroten en het straatbeeld op een hoog niveau te brengen.

Een continue stadsvloer van graniet biedt een rustige basis waarbij strategische plaatsen een bijzondere inrichting krijgen. Het aan Bredabaan grenzende Burgemeester Jozef Nolfplein wordt omgetoverd tot een samenhangend geheel met groenelementen en ruimte om te ontmoeten en te spelen. Een langgerekte spiegelvijver met speelse fonteinen markeert de toegang tot het districtshuis. Door de verplaatsing van de tramsporen ontstaat ook aan de overzijde van het plein ruimte voor terrassen. Iets verderop, aan de centrale tramhalte bij het Bouckenborghpark, worden oversteekbewegingen vlot en veilig gemaakt. Een groot aantal verschillende boomsoorten, verspreid ingeplant op de perrons, en nieuwe laanbomen op de tussensegmenten zorgen voor eenduidigheid en herkenbaarheid. Op deze manier is Bredabaan een groene en aangename winkelwandelas geworden.

titel winkelboulevard Bredabaan
locatie Antwerpen
opdrachtgever Stad Antwerpen
contactpersoon Bart Serraris
fase uitgevoerd
looptijd 2010-2015
gunningswijze besloten wedstrijd
oppervlakte 48.000 m²
programma vernieuwing traminfrastructuur, heraanleg stadsvloer, heraanleg aangrenzende pleinen, restauratie inkom park Bouckenborgh
taken ontwerp, communicatie, kwaliteitsbewaking bij de uitvoering
budget € 19.000.000
projectteam Luc Wallays, Maarten Moers
projectleider Luc Wallays
samenwerking Technum, Tractebel engineering
links
OMGEVING