Menu

Zoniënwoud - Brussel info

Vier cruciale thema’s, afgestemd op het huidig gebruik van dit uniek woud, zijn zorgvuldig onderzocht: recreatie, infrastructuur, ecologie en bosbouw. Voor elk thema is een duurzame, sterk onderbouwde en toekomstgerichte visie ontwikkeld. Zo voorzien bestaande en nieuwe toegangspoorten, zoals ondermeer het park van Tervuren, het Terkamerenbos en de hippodroom van Watermaal – Bosvoorde, aan de rand van het woud in de opvang van de jaarlijks 2.000.000 bezoekers. Zij worden ingericht met noodzakelijke voorzieningen als openbaar vervoerhaltes, parkeerplaatsen, horeca en een kwalitatief hoogwaardig recreatief aanbod. Centraal verbindt de ‘groene banaan’ de ecologisch meest waardevolle kernen die worden gevrijwaard van een intensieve recreatiedruk. Paden en clandestiene parkeerplaatsen worden er verwijderd. De bouw van een nieuw ecoduct zal de ecologische en landschappelijke relaties herstellen.

titel Zoniënwoud
locatie Brussel
opdrachtgever Agentschap Natuur en Bos, Brussels Instituut voor Milieubeheer, Division de la Nature et des Forêts
contactpersoon Patrick Huvenne (Agentschap Natuur en Bos)
fase afgerond
looptijd 2006-2008
gunningswijze 5.132 ha
taken ruimtelijk-planologisch onderzoek, visievorming, uitwerking inrichtingsschetsen
projectteam Filip Lagiewka, Luc Wallays
projectverantwoordelijke Luc Wallays
samenwerking Arcadis, o2 Consult, Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Vrije Universiteit Brussel
links
OMGEVING