Onze missie

We geven vorm aan de duurzame leefomgevingen van morgen, door middel van veerkrachtige landschappen en levendige stedelijke omgevingen, van schetsontwerp tot uitvoering en met een positieve, maatschappelijke impact.
We ontwerpen veerkrachtige landschappen als krachtig antwoord op de maatschappelijke uitdagingen van morgen, zoals klimaatverandering, afnemende biodiversiteit, afnemende waterzekerheid, dichtslibbende open ruimte en bedreigd erfgoed.
We creëren levendige stedelijke omgevingen om uitdagingen als toenemende verstedelijking, groeiende sociale ongelijkheid en dichtslibbende open ruimte aan te pakken.
We kiezen voor een integrale aanpak waarin duurzaamheid en het creëren van maatschappelijke meerwaarde voorop staan. Om dit te bereiken creëren en werken we in een innovatieve omgeving, een veerkrachtige omgeving en een coöperatieve omgeving.

We streven drie kernwaarden na: innovatie, veerkracht en coöperatie.

OMGEVING is een hub voor innovatie

Nieuwe ideeën en concepten, die ontstaan binnen onze innovatiehub dragen bij aan het bereiken van onze missie: vormgeven aan de duurzame leefomgevingen van morgen. We ontwikkelen deze ideeën en concepten tot succesvolle, nieuwe of verbeterde producten, werkwijzen of ruimtelijke oplossingen en integreren ze in onze werking en diensten.
We stimuleren een werkcultuur waarin iedereen spontaan zijn talenten vanuit eigen nieuwsgierigheid, creativiteit, interesse of kennis kan inzetten en ontwikkelen tot ideeën die leiden tot innovatie in onze projecten en onze organisatie. Voor ons zijn training, kennisdeling en toegepast onderzoek absolute vereisten om innovatie te versnellen en tot nieuwe inzichten te komen.
We zijn ervan overtuigd dat de meest innovatieve ideeën voortkomen uit een multidisciplinaire blik en inzicht in maatschappelijke trends. Deze expertise vinden we in een innovatief (inter)nationaal netwerk. We hechten veel belang aan het uitwisselen van kennis en ervaring met de professionele wereld, producenten, (inter)nationale partners en experten.

De innovatieve en creatieve ideeën van ons multidisciplinair team leiden tot duurzame en doordachte ontwerpen.

OMGEVING toont maatschappelijk engagement

Wij beperken onze impact op de leefomgeving. OMGEVING draagt haar maatschappelijk engagement als klimaatadaptief studiebureau zowel uit in projecten als in de interne organisatie. De infrastructuur die we gebruiken is slim en doordacht: de gebouwen en kantooruitrusting zijn verantwoord en hebben geen negatieve impact op het klimaat. De keuze van transportmiddelen en de aandacht die wordt besteed aan reizen zijn bewust. Tegelijkertijd verwachten we van onze medewerkers een klimaatadaptieve ontwerphouding.
Wij zijn een ontwerpbureau dat met onze projecten een positieve bijdrage levert aan de leefomgeving. Daarom creëren we ontwerpoplossingen die de leefomgeving verbeteren op het gebied van klimaat, duurzaamheid en sociale cohesie. Ontwerpoplossingen zijn contextueel, inzichtelijk en toekomstbestendig. Dit engagement is ingebed in elke fase van het proces, van onderzoek over ontwerp tot uitvoering, en weerspiegelt zich ook in de zelfkritische houding van OMGEVING ten opzichte van de projecten die we als bureau aannemen en ontwikkelen. We focussen bewust op projecten die een maatschappelijke meerwaarde genereren.

Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen.

OMGEVING cultiveert samenwerking

We verankeren onze coöperatieve mentaliteit in de organisatie van het kantoor door middel van een transparante en laagdrempelige aandeelhoudersstructuur. In onze horizontale organisatiestructuur staan dialoog en kruisbestuiving centraal. Als coöperatieve organisatie zijn we een pionier. Vandaag de dag is ongeveer de helft van de medewerkers partner. Dit zorgt voor een hoge mate van betrokkenheid: samen werken we aan onze gemeenschappelijke missie en waarden.
In en tussen projectteams streven we naar optimale samenwerking. Niet één brein is verantwoordelijk voor het uitgekiende resultaat van een project, maar de samenwerking tussen vele individuen. We omarmen diversiteit en focussen op het ontwikkelen van talenten in een veilige OMGEVING. Iedereen krijgt de kans om aan te sluiten bij interne werkgroepen om zowel ons werk als onze manier van werken te verbeteren.
Vanuit onze coöperatieve, participatieve en inclusieve mindset kiezen we strategisch onze externe partners die onze samenwerking versterken.

Ben je benieuwd hoe onze projecten deze kernwaarden uitstralen?