Abdijplein Averbode

Het verleden weerspiegeld in de toekomst.
Locatie
Scherpenheuvel - Zichem | BE
Opdrachtgever
Abdij der Norbertijnen vzw
Fase
afgerond
Oppervlak
5.000 m²
Rol
spiegelvijver, ontvangstplein, 11 parkeerplaatsen
Nominatie
Europese subsidie plattelandsontwikkeling (PDPO), Prijs Publieke Ruimte 2013

In het ontwerp voor de herinrichting van het eeuwenoud abdijplein wordt een homogene en rustige pleinruimte nagestreefd, een plein dat zijn kracht ontleent aan eenvoud.

Het verleden wordt er op een hedendaagse manier in beeld gebracht. De blikvanger van het plein vormt de grote waterspiegel die centraal op het plein vóór de kerk wordt aangelegd. Op een dunne waterfilm worden de majestueuze barokgebouwen gereflecteerd. Ieder jaar komen er duizenden bezoekers naar de abdij. Hen zet de waterspiegel ertoe aan het binnenplein te verkennen en van het overweldigend decor te genieten.

Het project werd bekroond met de Prijs Publieke Ruimte 2013 en werd gepubliceerd in vele internationale boeken, tijdschriften en websites.