Albertpark

Een toekomstgericht park met een grote beleefbaarheid.
Locatie
Halle | BE
Opdrachtgever
Stad Halle
Fase
uitgevoerd
Periode
2020 - 2022
Rol
een samenhangend parkpadennetwerk, ingangsplaza, verlichting en banken

Als historisch park in de binnenstad van Halle wordt het Albertpark gekenmerkt door een glooiend reliëf met een organische padenstructuur, een soortenrijk bomenpatroon, enkele monumenten en meerdere zichtlijnen.
Het verouderde park werd als strategisch project geïdentificeerd in de studie ‘Landschapspark Halle’, eveneens opgesteld door OMGEVING. De stad besliste dan ook om te starten met de opwaardering van het Albertpark, met name de heraanleg van de parkpaden en de installatie van kwalitatief parkmeubilair. In het ontwerpproces werd bijzondere aandacht besteed aan de afstemming met de stad en diverse stakeholders om tot een gedragen ontwerpvoorstel en uiteindelijke realisatie te komen.

Het ontwerpvoorstel combineert de historische opwaardering van het park met de hoogwaardige vormgeving als hedendaags park. Het ontwerp zorgt voor afstemming tussen parkentrees en goed gekozen zitplekken waarbij betonnen stroken worden afgewisseld met een doorlopend netwerk van paden in waterdoorlatende halfverharding, waardoor een sterk maar ingetogen materiaalbeeld door het hele park ontstaat. Bij de entrees en oversteekplaatsen in het park zijn gebogen houten banken met inbouwverlichting geplaatst. Het huidige groen is behouden en versterkt met weelderige groene borders.
De vernieuwde padenstructuur, comfortabele zitplekken en opgewaardeerd groen maken van Albertpark een toekomstbestendig park met een hoge parkbeleving.