Baudelohof

De herwaardering van de voormalige abdijtuin.
Locatie
Gent | BE
Opdrachtgever
Stad Gent
Periode
2012 - 2015
Oppervlak
2 ha
Rol
onthaalinfrastructuur, parkings, paden, bruggen, infobox, uitkijkpunt
Partner
ARA, Katrien Hebbelinck, Geert Meysmans, Ecorem

De Baudelohof vormt een belangrijke groene ruimte in de Gentse binnenstad. De herwaardering van de vroegere abdijtuin en vooral het samenvoegen van de twee parkdelen tot een groter functioneel geheel zullen de kwaliteit van de leefomgeving in de stad zeker ten goede komen. Het is dan ook binnen dit kader dat de groendienst van de stad Gent OMGEVING heeft aangesteld voor het opmaken van een inrichtings- en beheerplan en uitvoeringsdossier voor de Baudelohof. Het verzoenen van het rijke verleden en de groene waarden met het gewenste toekomstige gebruik staan hierbij voorop. Door het park te maximaliseren en door te trekken in de omliggende straten, gevels en tot tegen de Leie wordt de oppervlakte vergroot, en ontstaan er linken met de omgeving.

Bij het opmaken van het ontwerp voor de Baudelohof is maximaal rekening gehouden met het bestaande monumentale bomenbestand. Een nieuwe brede strook met bloeiende kruidachtigen, die verwijst naar de historische grachten anno 1619, vormt een nieuwe blikvanger en omkadert het nieuwe park. Nieuwe parkpaden omlijnen gestileerde grote grasvlakken die, om reliëfverschillen op te vangen, diverse hellingsgraden en -richtingen hebben. Door de reliëfverschillen langsheen de padenstructuur ontstaan er zitranden die de nood aan zitelementen opvangen. De valleizone langsheen de kaai wordt trapsgewijs verlaagd, waardoor er ook hier zittreden ontstaan aan de Leie.