Bufferlandschap Waaslandhaven

Het langste en meest ambitieuze landschapspark in Vlaanderen.
Locatie
Beveren | BE
Opdrachtgever
Port of Antwerp
Fase
lopend
Periode
2021 - 2023
Oppervlak
11 km
Rol
landschapsbuffer, recreatief en functioneel fietsnetwerk, mountainbikepaden, ruiterpaden, wandelnetwerk, natuurcompensatie

In het kader van het complex project extra containercapaciteit havengebied Antwerpen (ECA) wordt een ononderbroken buffer langs de hele westelijke zijde van de Waaslandhaven voorzien. Het elf kilometer lange bufferlandschap vermindert de licht- en geluidspollutie van Linkerschelde-oeverhaven naar de polder toe. De nieuwe lineaire structuur zorgt niet enkel voor een buffering maar ook voor een landschappelijke continuïteit die toegankelijk is voor de omwonenden. Met de nieuwe ingreep zijn de bestaande recreatieve routes geoptimaliseerd en geïntegreerd in een nieuw langgerekt netwerk tussen haven en polder.

Het bufferlandschap bestaat uit drie verschillende dijkentypes: de volle, de halve en de holle dijk. Vanwege de ruimtelijke uitdagingen en de onstabiele bestaande bodem op bepaalde locaties, is een compacte en lichte dijk noodzakelijk. Daarom is het type ‘holle’ dijk uitgewerkt: een natuurinclusief systeem met energieopwekking dat zich gemakkelijk aanpast aan het terreinprofiel en bezoekers in staat stelt het landschap vanaf een hoger niveau te verkennen. Bovendien zijn drie belangrijke belevingspunten ingepast: in het noorden de kop van Doel een dijk van minimaal 24,5m TAW hoog en die het nieuw dok buffert ten opzichte van het dorp Doel. Bovenop de hellingen is recreatief medegebruik voorzien van mountainbiken, paardrijden en wandelen tot parapente. Bij Hogendijk verrijst de Polderheuvel die fungeert als het nieuw herkenningspunt voor het gebied met spectaculaire uitzichten over polder en haven. In het zuiden is de bestaande dijk van het Spaanse fort opgewaardeerd tot een natuurinclusief mountainbikeparcours.
De dijken zijn ingericht om plaats te bieden aan fauna en flora, waaronder de beschermde argusvlinder. Dit bufferlandschap fungeert als het gezicht van de haven aan de polderzijde, het vormt meteen het langste en meest ambitieuze lineaire landschapspark in Vlaanderen.