Kerktuin Wetteren

Ruimte maken voor een nieuwe groene gebruiksruimte.
Locatie
Wetteren | BE
Opdrachtgever
Gemeente Wetteren
Fase
uitgevoerd
Periode
2017 - 2021
Oppervlak
2173,5 m²
Rol
omgevingsaanleg Sint-Gertrudiskerk, inrichting ontmoetingsplaats en klimaatadaptief ontwerp
Partner
OM/AR architecten bv/cvba, BDA engineering
Aannemer
De Dender Wegeniswerken NV

Enkele verouderde gebouwen naast de Sint-Gertrudiskerk te Wetteren maken plaats voor een nieuwe groene gebruiksruimte. Er is maximaal ingezet op ontharding, recuperatie en infiltratie van regenwater en herbruik van bestaande materialen. De kerktuin in Wetteren is één van de eerst gerealiseerde projecten binnen de Vlaamse projectoproep ‘Proeftuin ontharding’.
Het ontwerp bestaat enerzijds uit weelderige groenzones en grasvelden met eveneens een royale doorsteek voor voetgangers en fietsen aan de zijde van de kerk. Doordat het niveau van het terrein afdaalt richting Schelde werd tussen de trage verbinding en de kerktuin een keermuur opgericht die in totaal vier meter hoogteverschil moet overbruggen tussen Markt en Scheldekaai. In de kerktuin zelf zakken de niveaus geleidelijk aan in een speels ritme van groene terrassen wat de keerwand en het hoogteverschil minder imposant maakt. Tussen elk terras zijn zitmuurtjes voorzien waar het aangenaam vertoeven is in een microklimaat tussen het groen. Een trappenpartij op het uiteinde van de kerktuin verbindt deze met de doorsteek langs de kerk waardoor passanten ook doorheen het groen van Markt naar de Scheldebrug kunnen wandelen.

De nieuwe kerktuin is een aantrekkelijke verblijfsplek die eveneens een cruciale en groene verbinding vormt tussen Markt en Schelde. Door deze ingrepen ontstaat er meer publieke ruimte en het monumentale karakter van de kerk komt beter tot zijn recht. Dit onthardingsproject is een belangrijke stap richting klimaatadaptatie om zo een klimaat robuuster en leefbaarder centrum uit te bouwen. De belangrijkste speerpunten van het ontwerp zijn het bufferen en infiltreren van regenwater in aantrekkelijke diverse plantenborders, het recupereren van regenwater dankzij een slim systeem, het hergebruik van materialen en het werken met robuuste nieuwe materialen.
Alle hemelwater wordt ter plaatse opgevangen, kan worden gerecupereerd en/of infiltreert in de ondergrond.