Park De Porre

Integratie van oude industriële relicten in een nieuw park voor mensen.
Locatie
Gent | BE
Opdrachtgever
AG SOB stadsontwikkelingsbedrijf Gent (nu SOGent)
Fase
afgerond
Periode
2009 - 2014
Oppervlak
11.357 m2
Rol
ontwerp en aanleg van een buurtpark gelegen in een woonwijk tussen twee scholen
Nominatie
erkenning als ‘voorbeeldstellend en vernieuwend groenproject’ door Vlaams agentschap Natuur en Bos (2010) laureaat ‘Provinciale Architectuurprijs 2015 - Provincie Oost-Vlaanderen’ laureaat ‘Prijs Publieke Ruimte 2017’

In het verleden is de oude fabriekssite van De Porre in Gentbrugge en zijn omgeving steeds een cluster geweest van werk, wonen en onderwijs. De omvorming van de site tot buurtpark garandeert de verdere integratie van de plek met de buurt. Door het behoud van een aantal karaktervolle elementen en historische elementen in het ontwerp van het nieuwe buurtpark, blijft de geschiedenis van de plek zichtbaar en beleefbaar. Zo is de oude stoftoren bewaard als herkenningspunt en markering van een doorgang van de woonzone naar het parkgedeelte. De koeltoren is het meest markante restant uit het verleden en is als statisch beeldhouwwerk bewaard en aangelicht van buitenaf. Rond de stoomturbine is een lichte glasconstructie geplaatst. Het paviljoen is van binnenuit verlicht en krijgt zo een ereplaats in het park. 

Naast de stoomturbine en koeltoren zijn ook een aantal oude fabrieksmuren behouden die drager zijn van nieuwe activiteiten. Spelende kinderen, rondhangende jongeren en senioren vinden hier hun plaats. Op een gerichte manier zijn de hoge muren onderbroken om sociale controle op iedere plek mogelijk te maken. De historische rechte structuren vormen een speels contrast met de nieuwe groenaanleg.

Het bestaande koelwaterbekken naast de stoomturbine is heraangelegd als zuiveringsvijver. Van hieruit loopt het water over naar een ondiepe speelvijver die op zijn beurt overloopt in een wadi waar het overtollige water kan infiltreren. De bestaande bomen bij de geplande parking en tuin zijn zoveel mogelijk behouden. Op de volledige site wordt een ecologisch verantwoord, extensief beheer toegepast. De nieuwe aanplant van schaduwgevende bomen, fruitbomen, bloeiende, geurende planten en bloemenweiden brengt kleur en een jaarrond kwalitatief groenbeeld.