Droge Delta

Hoe Vlaanderen terug een spons wordt.
Locatie
Moervaartdepressie | BE
Opdrachtgever
Vlaamse Overheid, Departement Omgeving
Fase
uitgevoerd
Periode
2021 - 2023
Rol
ontwerpend onderzoek
Nominatie
nominatie voor Henry van de Velde Awards 2024

Onder de titel ‘De Droge Delta – Ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste’ lanceerde LABO RUIMTE in 2020 een nieuw onderzoeksproject waarin strategische locaties voor waterberging worden bepaald en onderzocht. Voor fase twee van het onderzoeksproject werd OMGEVING geselecteerd om via ontwerpend onderzoek (ruimtelijke) oplossingen te formuleren voor de heersende droogteproblematiek in het casusgebied de Moervaartdepressie.
Het grenslandschap van de Staats-Spaanse linies vormt door zijn unieke geomorfologie en historisch gebruik een goede basis voor het creëren van een zoetwaterlinie. De Moervaartdepressie, dekzandrug en Zeeuwse kreken zijn op unieke wijze verbonden door water.Het zijn militaire waterlinies. Samen vormen ze één zoetwaterlinie die zorgt voor waterzekerheid in tijden van een opwarmend klimaat. Strategisch gelegen op één van de weinige zoetwaterbellen die in Oost- en Zeeuws-Vlaanderen aanwezig zijn. De zoetwaterlijn slaat het overvloedige drainagewater uit de depressie van Moervaart op en verdeelt het het hele jaar door over waterarme gebieden. Met relatief weinig ingrepen kan de wateraanvoercapaciteit strategisch worden vergroot.
De dekzandrug heeft uitlopers van Brugge tot Hulst, die het potentieel van de zoetwaterlijn verder kunnen vergroten.Vlaanderen en Zeeland kunnen voor hun waterbehoefte een beroep doen op deze eeuwenoude stuifduin. Een potentieel gigantische zoetwaterbel die niet alleen de potentie heeft om drainagewater op te nemen, maar ook overstromingswater uit het Boven-Scheldebekken.De verkenning in deze studie toont bewust geen eindbeeld, maar wateringrepen die samenvallen met de klimaatescalatie.Daarbij evolueert het belang van de dekzandrug, de Moervaartdepressie en de kreken van een lokale naar een Vlaams-Nederlandse opgave.