Hogeweg

Een duurzame woonwijk rond een centraal gelegen park.
Locatie
Gent | BE
Opdrachtgever
Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf Gent, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Fase
afgerond
Periode
2006 - 2018
Oppervlak
11 ha
Rol
verkavelingsplan, beeldkwaliteitsplan, communicatie, supervisie

In navolging van het stedenbouwkundig ontwerp uit 2005, heeft OMGEVING ingestaan voor de opmaak van het verkavelings- en beeldkwaliteitsplan. De concepten uit 2005 voor een duurzame woonwijk, georiënteerd rond een centraal park, zijn verder gedetailleerd op vlak van architectuur en de inrichting van de publieke ruimte. In het beeldkwaliteitsplan is een strategie ontwikkeld om architecten te begeleiden en het woonproject, bestaande uit 200 appartementen en 129 grondgebonden woningen, op een zorgvuldige manier te realiseren. De plannen zijn een evenwichtsoefening tussen vormgeving van de individuele woning, betaalbaarheid, sociale mix en duurzaamheid, en daarmee een zoektocht naar diversiteit en identiteit die passen in het omliggende stedelijke weefsel.

Naast de opmaak van het verkavelings- en beeldkwaliteitsplan, verzorgt OMGEVING ook de supervisie en kwaliteitsbewaking van de architecturale uitwerking van de bouwclusters. Er zijn vier bouwheren die elk hun architecten hebben aangesteld. Om het totaalbeeld van de nieuwe wijk niet uit het oog te verliezen, worden door middel van workshops met de diverse architecten en stadsdiensten de ontwerpen geanalyseerd en verbeterd. Zo worden de hoofdconcepten van de nieuwe woonwijk scherpgesteld en is een kwaliteitsvolle ruimtelijke overgang tussen de architecturale ontwerpen gegarandeerd. Deze werkwijze draagt bovendien bij tot een vlotte administratieve afhandeling van de bouwaanvragen.