Klimaatpark Rohan

Een park voor mensen, door mensen.
Locatie
Praag | CZ
Fase
ontwerpvoorstel
Periode
2022 - 2023
Rol
stadspark, ecologie, waterbeheer, stedelijk park, overstroombare publieke ruimte
Partner
Triarchitekti, VRV, Sindlar

De meander van Holešovice is een uniek natuurverschijnsel in het bekken van Praag en heel Bohemen. Op de gehele loop van de Vltava vinden we geen soortgelijke ruimte die zo royaal gevormd is en zo plotseling contrasteert met de diep ingesloten ravijnen ten zuiden en noorden van Praag. Wij stellen voor de kracht van het oorspronkelijke landschapsbeeld, fundamenteel getransformeerd door de regulering van de rivierbedding, in herinnering te brengen met een stuk “tussenwater” dat na jaren weer bepaald wordt door het dynamische ritme van de rivier.
Door de unieke ligging in het rivierlandschap en de sporen van de geschiedenis zal het eiland Rohan en Libeň een zeer gevarieerde mozaïek van sferen, “park”-typologieën en programma’s huisvesten en zal er een andere, hybride ruimte ontstaan. Door in te grijpen op de bestaande topografie wordt het visuele en fysieke contact met de rivier herstelt. Op deze wijze zal de kwaliteit van de laaggelegen vergezichten opnieuw tot uiting komen. De op deze wijze ontstane gradient in het terrein opent kansen voor een verhoogde biodiversiteit en de ontwikkeling van midden- en hogere vegetatieniveaus.

Aanvullend op de rivier als basis neemt het concept meerdere historische lagen mee in de ontwikkeling van een krachtige nieuwe groenstructuur. Het nieuwe park Rohan Island wordt een spannende mix tussen ‘wilde’ natuur en sporen uit het verleden. De ogenschijnlijke pardox tussen postindustriele relicten, wilde natuur en een doorgedreven verwijzing naar een stedelijke voedselstrategie leggen het fundament voor een gevarieerd park op maat van de mens en de natuur. Vanuit dit uitgangspunt willen we natuurlijke elementen dichtbij de woonweefsel introduceren en een gevarieerd aanbod aan sport- en recreatiemogelijkheden aanbieden voor de bewoners. Maar ook voor de schoolkinderen en ouderen in de omliggende wijken moet het park een attrictiepool vormen.

Het nieuwe park is gebaseerd op een robuust ruimtelijk raamwerk dat een kader biedt voor een hedendaagse invulling en gebruik als park. Biodiversiteit, herinvulbaarheid, tijdelijkheid en evolutie zijn kernbegrippen in het nieuwe concept. Hierdoor maakt het ontwerp echt gebruik van duurzaamheid op lange termijn en dit zowel voor de planeet als voor de samenleving. Binnen de ruimtelijke structuur is er een hoge mate van flexibiliteit. Dit maakt een divers ruimtegebruik door vele belanghebbenden mogelijk, tijdelijk, periodiek of seizoensgebonden. Het park wordt integraal toegankelijk gemaakt, zodat mensen met een beperking de verschillende hotspots van het park gemakkelijk kunnen bereiken. We maken niet alleen een park voor mensen, maar ook een park door mensen!