Landschapspark De Turfweide

Een hedendaagse weergave van het historische graslandschap.
Locatie
Veenendaal NL
Opdrachtgever
Stichting Gilbertjaar
Fase
uitgevoerd
Periode
2019 - 2022
Oppervlak
22.000 m²
Rol
natuurpark
Nominatie
eerste prijs in internationale wedstrijd

Het landschapspark ‘De Turfweide’ in Veenendaal is opgevat als een landschapskunstwerk of ‘land art’ project. De unieke locatie, aan het militair complex van de Roode Haan en de verdedigingsgordel ‘Grebbelinie’, werd aangegrepen om het toeristisch en recreatief potentieel van de site te versterken.
Het landschapsontwerp is opgevat als een hedendaagse representatie van het historisch turflandschap met turfgrachten en repelpercelen. Dit resulteert in een krachtig beeld waarin de identiteit en geschiedenis van Veenendaal wordt blootgelegd. Daarnaast schept het ontwerp ruimte voor bijkomende waterbuffering en trekken de natte en droge graslanden een veelheid aan planten- en diersoorten aan. Zo krijgt het ontwerp niet louter een historische waarde maar ook een betekenis in het licht van toekomstige uitdagingen zoals het verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering. Het landschapspark als kunstwerk is dus permanent in evolutie. De bezoekers krijgen vanaf de Slaperdijk, waar een verbreding wordt voorzien als wandelpromenade, ‘een uniek zicht’ op het landschapsmonument. Centraal in het gebied is een kijkhut voorzien als een hedendaagse verwijzing naar de oude gestapelde ‘turfbergen’. Vanuit de hut krijgen de bezoekers een prachtig zicht op de turfweide aangeboden.

Het project vormt de eerste realisatie van OMGEVING in Nederland en is de resultante van de in 2019 gewonnen internationale prijsvraag, de Veenendaalse Architectuurprijs ‘De Gilbert’.