Over de Ring

Richting een duurzame modal split en verbonden groene zones.
Locatie
Antwerpen (Linkeroever) - Zwijndrecht | BE
Opdrachtgever
Vlaamse Overheid, Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Fase
ontwerp
Periode
2017 - 2018
Oppervlak
ongeveer 700 ha
Rol
verbeteren leefbaarheid, modal split 50/50, co creatie
Partner
COBE, De Urbanisten

In het kader van het project ‘Over de Ring’ wordt de Antwerpse ring opgedeeld in zes zones waarvoor per zone een ontwerpteam is aangesteld: noord, noordoost, oost, zuidoost, zuid en west. OMGEVING heeft samen met het Deens architectenbureau COBE en het Nederlands ontwerpbureau De Urbanisten de opdracht gekregen om als team West de leefbaarheid in zone West te onderzoeken. Zone West bestaat uit Linkeroever en de gemeente Zwijndrecht, de zone heeft dus als belangrijkste uitdaging het significant verbeteren van de leefbaarheid door middel van strategische projecten. Na afronding van het project ‘Over de Ring’ wordt in alle zones een selectie gemaakt van de strategische projecten met het oog op uitvoering. De geselecteerde projecten worden gelijktijdig met de eerste fase van de werken aan de Oosterweelverbinding gerealiseerd.

Team West biedt oplossingen voor de geluidshinder veroorzaakt door de snelweg, stelt maatregelen voor die bijdragen tot een duurzamere modal split en zet in op het opnieuw verbinden van de versnipperde groengebieden. Het ontwerpvoorstel voor zone West bestaat daarom onder andere uit de inpassing van landschappelijke bermen tegen geluidsoverlast, de uitbouw van een comfortabel en rechtlijnig fietsnetwerk, de inrichting van een stadsregionaal park van 700 hectare en de verbinding van Linker- en Rechteroever via een nieuwe voetgangersbrug over de Schelde.