Poederkot

Wonen in een bosrijke omgeving.
Locatie
Herentals | BE
Opdrachtgever
Familie Van Schoubroeck
Fase
afgerond
Periode
2017 - 2019
Rol
stedenbouwkundig en typologisch architecturaal onderzoek, indeling projectgebied, publiek domein, wijkpark

In navolging van de structuurschets Wuytsbergen-Ekelen in opdracht van de stad Herentals, heeft de eigenaarsfamilie van site Poederkot aan OMGEVING de opdracht gegeven een inrichtingsplan op te maken voor hun eigendommen. Poederkot is de benaming van het centrale gedeelte van de wijk Wuytsbergen-Ekelen waar vroeger een munitiefabriek was gesitueerd. Vandaag is dit private woongebied nagenoeg volledig bebost. Binnen de bebossing zijn restanten van de oude munitiefabriek terug te vinden in de vorm van vervallen bunkers.

Nauw aansluitend op de principes van de structuurschets, heeft OMGEVING een gedetailleerd inrichtingsplan uitgewerkt voor site Poederkot. Het inrichtingsplan verdeelt het plangebied in twee zones: bouwvelden die in aanmerking komen voor private ontwikkeling en Poeierbos dat aan de stad gefaseerd wordt overgedragen. Naast het ontwerp op zich vormt het uitdenken van een slimme fasering en ontwikkelingsstrategie een fundamenteel onderdeel van de opdracht. Binnen de bouwvelden wordt compact gebouwd met aaneengesloten woningenrijen en appartementsgebouwen. Parkeeroplossingen zijn geclusterd georganiseerd. Alle nieuwe wooneenheden hebben een directe relatie met de bosrijke omgeving. OMGEVING doet suggesties voor de inrichting van het Poeierbos. Een selectie bunkers wordt opgewaardeerd, enkele functionele paden doorsnijden het Poeierbos.