Leefkwaliteitsplan Veurne centrum

De rijke geschiedenis wordt beschermd en verrijkt.
Locatie
Veurne | BE
Opdrachtgever
Stad Veurne
Fase
uitgevoerd
Periode
2020 - 2022

Het stadsbestuur heeft de ambitie om de rijke geschiedenis, dat zichtbaar is dankzij het waardevol patrimonium, te bewaren, te herstellen en beter in de verf te zetten. OMGEVING maakte een beleidskader ‘leefkwaliteitsplan’ op voor Veurne centrum, om het stadsbestuur te ondersteunen in de eerste belangrijke stap om dit te verwezenlijken.

Het document omvat de visie, de krachtlijnen en de principes waarmee Veurne het behoud van zijn identiteit gaat combineren met nieuwe dynamieken en hedendaagse ambities. Het evenwicht tussen behoud en ontwikkeling wordt na­gestreefd door in te zetten op gebiedsgerichte en kwalitatieve kernversterking. Het leefkwaliteitsplan geeft aan hoe Veurne in de komende jaren omgaat met hedendaagse vraagstukken als ‘kernversterking’, ‘klimaatadaptatie’, ‘leefbaarheid’, ‘behoud van de open ruimte’, ‘nabijheid en verwevenheid’, enz. Het document zet de lijnen uit en formuleert de ambities maar houdt de nodige flexibiliteit om in te spelen op toekomstige trends en evoluties.

Het leefkwaliteitsplan start met een analyse van de bestaande ruimtelijke en beleidsmatige toestand. Daarna volgt een waardering van die bestaande toestand waarin het DNA van Veurne centrum is bepaald en op kaart aangeduid. Parallel zijn de samenhangende gehelen afgebakend. Dit zijn stadsdelen met gelijke historische geschiedenis en/of morfologische kenmerken. De visie geeft weer hoe een kernversterkend beleid in de stad vorm kan krijgen, waarbij een evenwich tussen vernieuwing en behoud cruciaal is. Verschillende uitwerkingen maken de visie toepasbaar door spelregels, inrichtingsprincipes en ontwikkelingsmogelijkheden weer te geven. Tenslotte krijgen een aantal strategische locaties een bijkomend diepgaand ontwerpend onderzoek.