Reepbrug

Inbedding van duurzame mobiliteitsinfrastructuur in het hart van de stad.
Locatie
Kortrijk | BE

De 60 meter lange fiets- en voetgangersbrug Reep Bridge, ontworpen door NEY & partners, verbindt het westen van de Overleie met het Buda-eiland en het stadscentrum van Kortrijk. De brug fungeert als een comfortabele oversteek voor langzaam verkeer en is ingepast in het bredere netwerk van langzaam verkeer met een aantrekkelijke groene parkruimte op de kop van Buda-eiland. Een aantrekkelijke zithoek aan het einde van het eiland biedt een wijds perspectief met zicht op de Leie.