R0-oost

Betere fietsinfrastructuur en een optimale integratie in het landschap.
Locatie
Brussel | BE
Opdrachtgever
De Werkvennootschap
Fase
lopend
Periode
2018 - 2024
Rol
verbeteren van bereikbaarheid, verhogen van leefbaarheid, verwijderen van barrières in het landschap, co-creatie
Partner
SBE, NEY & Partners, D+A Consult, Hesselteer, MINT

OMGEVING werd als partner van de THV Zoniën Mobiel geselecteerd voor de heraanleg van het oostelijk deel van de Brusselse ring. In de THV Zoniën Mobiel bundelen vier ontwerp- en ingenieursbureaus hun krachten: OMGEVING staat in voor de visie en het ontwerp, SBE zorgt voor de engineeringcomponent, NEY & Partners stelt zijn expertise ter beschikking voor de architectuur van de kunstwerken en D+A Consult neemt de technische detaillering voor zijn rekening. Het team wordt verder versterkt door de mobiliteitsexpertise van MINT en het ecologisch advies van Hesselteer. De streefbeeldstudie R0 Oost 2005-2006, opgesteld door OMGEVING en MINT, vormt de basis voor dit project. De visie en het ontwerp van toen worden geactualiseerd en verder uitgewerkt naar uitvoering toe. De studie R0 Oost maakt deel uit van het bredere programma Werken aan de Ring van De Werkvennootschap. In de eerste fase van het project werkt het team aan 44 projecten gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, het vergroten van de leefbaarheid en het wegnemen van landschappelijke barrières.

Na de eerste fase van de studie in het gebied R0-Oost (dit is het deel van de ring rond Brussel van Wezembeek tot Groenendaal en de E411 van Oudergem tot Overijse) heeft de Vlaamse regering een pakket maatregelen goedgekeurd, ‘Quick Wins’ genaamd, om een duurzame modal shift in de regio te bewerkstelligen. Het pakket bestaat uit een aantal gerichte ontwerpingrepen op korte termijn die zich richten op de trage weggebruiker. Daarnaast bepalen openbaar vervoer, ecologie, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de omliggende woonwijken ook de eerste uitvoeringsprojecten. In de volgende fasen worden ook de grote verkeerscomplexen uitgewerkt, met name het Leonardkruispunt, het Vierarmenkruispunt, het Groenendaalkruispunt en het nieuwe op- en afrittencomplex bij Jezus-Eik. Deze complexen doorlopen momenteel een GRUP-procedure.