Ringpark Het Schijn

Het bieden van een veerkrachtige en klimaatadaptieve openbare ruimte met aandacht voor ecologie, hydrodynamica, toegankelijkheid, participatie en toekomstige duurzaamheid.
Locatie
Antwerpen | BE
Opdrachtgever
Stad Antwerpen
Fase
lopend
Periode
2020 - ...
Oppervlak
18 ha
Rol
ontwerp, technische uitvoering, werfopvolging, participatie
Partner
De Urbanisten, Cobe
Nominatie
eerste prijs in ontwerpwedstrijd

OMGEVING werkt samen met partners De Urbanisten en Cobe aan Ringpark Het Schijn. Het ontwerp voor Ringpark Het Schijn voorziet een veerkrachtige en klimaatadaptieve publieke ruimte met aandacht voor ecologie, hydrodynamica, toegankelijkheid, participatie en toekomstbestendigheid. Ringpark Het Schijn is de ontbrekende groene schakel tussen het Rivierenhofpark, het Sportpaleis en Ringpark Lobroekdok, en wordt getransformeerd van een braakliggend terrein en ringweg tot een park voor de omliggende wijken.

Het Schijn is een van de laatste rivieren in de stad Antwerpen met natuurlijke oevers en behoort tot de Schijnvallei. Het Schijn vormt dan ook de ruggengraat van het nieuwe park en bepaalt in belangrijke mate de identiteit van het park. De rivier krijgt meer ruimte om te meanderen en wordt beleefbaarder gemaakt. Een tweede belangrijk uitgangspunt is de inrichting van de nieuwe parkranden om de kwaliteit en sociale veiligheid in het park te vergroten. De toegankelijkheid van het park is een ander belangrijk ontwerpprincipe. De eerste fase van de overkapping van de stadsring zorgt voor een conflictvrije en groene verbinding tussen Deurne en Borgerhout voor fietsers en voetgangers. Het landschap rond deze overkapping is zo ontworpen dat de parkbeleving ononderbroken doorloopt over de snelweg.
Tijdens het opstellen van het voorlopig ontwerp heeft een intensief participatieproces plaatsgevonden. De resultaten van dit intensieve participatieproces vormden de basis voor de activiteiten in het park en de inrichting van de buurtpleinen.