Speecqvest

Van ringweg naar meer ruimte voor groen en duurzame mobiliteit.
Locatie
Mechelen | BE
Opdrachtgever
Stad Mechelen
Fase
uitgevoerd
Periode
2016 - 2019
Oppervlak
1.7 ha
Rol
dakpark, infrastructuurwerken, riolering, parkinrichitng
Partner
D+A Consult
Aannemer
Houwelyckx

In het kader van de herontwikkeling van de stationsomgeving van Mechelen zal ‘de Tangent’ tussen E19 en N15 de doorstromingsfunctie van het zuidelijk deel van R12, ook bekend als de Vesten, in Mechelen overnemen. De Vesten kunnen hierdoor fungeren als verdeelweg voor lokaal verkeer. Door deze nieuwe rol komt ruimte vrij voor een aangename publieke verblijfsruimte met een hersteld evenwicht tussen de verblijfskwaliteit en de verkeersfunctie met in het bijzonder de rol als een hoogwaardige drager van openbaar vervoer.

In opdracht van de stad Mechelen werkte OMGEVING een ambitieus plan uit voor Hendrik Speecqvest tussen Raghenoplein en Kardinaal Mercierplein. De ondergrondse parking met 350 parkeerplaatsen voor Bruul, de belangrijkste winkelstraat van de stad, is volledig geïntegreerd in het centrale park. Na realisatie van de Tangent in de stationsomgeving wordt de toekomstige transformatie van de zuidelijke Vesten tot één Vestenpark verder onderzocht.

Deze opdracht is de eerste realisatie van het streefbeeld van de vesten dat OMGEVING en Mint hebben opgemaakt in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. In 2019 is Hendrik Speecqvest als eerste deel van de nieuwe Vesten officieel geopend.