Duurzame buurt Minerve

In het bloemenrijk grasland, zijn de solitaire bomen de blikvangers.
Locatie
Edegem | BE
Opdrachtgever
Revive
Fase
uitgevoerd
Periode
2018 - 2021
Oppervlak
6 ha
Rol
park, waterbeheer, circulatie, biodiversiteit

Op de Agfa Gevaert-site in Edegem is een nieuwe duurzame woonwijk van 350 woningen ontwikkeld door projectontwikkelaar Revive. Op basis van het masterplan van Achtergael architecten werkte OMGEVING aan het verkavelingsplan en aan een ambitieus en ecologisch landschapsontwerp. Zo worden de afbraakmaterialen van de oude loodsen hergebruikt in de funderingen, de schanskorven en als plantensubstraat, wordt hemelwater rechtstreeks gebufferd in zogenaamde ‘regentuinen’ en worden maatregelen genomen voor vleermuizen en insecten.

Er wordt slim ingespeeld op de industriële geschiedenis van de site. Zo werden de bakstenen muren en de bovengrondse pijpleidingen geïntegreerd in het ontwerp. De woonwijk omvat een opeenvolging van vier groene tuinkamers, elk met een eigen karakter: een natuurlijke speelzone, een centraal activiteitenpark, een rustplek en een promenade. Hierbij wordt gestreefd naar een natuurlijke uitstraling. Rond de gebouwen komen vaste plantenborders die dienst doen als buffer voor hemelwater. In het bloemenrijk grasland vormen solitaire bomen de blikvangers, afgewisseld met traag groeiende bomen en heesters die in de puinborders worden geplant. In de eerste fase van het project worden 60 appartementen en 16 woningen gerealiseerd, ontworpen door POLO Architects. OMGEVING verzorgt het ontwerp en de realisatie van de binnentuin.