Visie voor Arnhem

De 'coolste' stad in Nederland.
Locatie
Arnhem | NL
Opdrachtgever
Stad Arnhem
Fase
lopend
Periode
2023 - ...
Rol
opmaak van een visie openbare ruimte en koel netwerk

De stad Arnhem heeft OMGEVING aangesteld voor de opmaak van de visie openbare ruimte van de binnenstad. De openbare ruimte speelt een cruciale rol in de aantrekkelijkheid, kwaliteit en leefbaarheid van de binnenstad van Arnhem. Vandaag is de openbare ruimte onvoldoende voorbereid op het veranderende klimaat. De binnenstad is de heetste plek van Arnhem en bij hevige regenbuien is er wateroverlast. Daarnaast laat de uitstraling te wensen over. Ze wordt gekenmerkt door een mengelmoes van materialen, meubilair, stijlen en te grote oppervlakten verharding. Het kenmerkende groene DNA van Arnhem is onvoldoende zichtbaar.

De verschillende opgaves die in de binnenstad samenkomen wordt gezien als de uitgelezen kans om van Arnhem ‘de coolste binnenstad van Nederland’ te maken. Door het vergroenen van de openbare ruimte kan zowel de identiteit van de binnenstad als de leefkwaliteit worden vergroot. Dit door het toevoegen van groene plekken in de overmatig verharde binnenstad.
Het koele netwerk kan een eerste stap zijn richting ‘de coolste binnenstad van Nederland’. Het netwerk bestaat uit beschutte, schaduwrijke routes en koele plekken en gaat langsheen de crusiale plekken in de stad die een duidelijke klimaatopgave hebben (hitte, wateroverlast). Door geleidelijk aan de binnenstad te vergroenen, door middel van het vergroenen van straten, binnengebieden, daken, enz. zal uiteindelijk de temperatuur in de binnenstad dalen en de leefkwaliteit vergroten. Zo wordt ook het Arnhemse DNA zichtbaar in de binnenstad.