Natuurgebied Wolfsputten

Een sterke identiteit voor een hoge belevingswaarde.
Locatie
Dilbeek | BE
Opdrachtgever
Agentschap voor Natuur en Bos
Fase
uitgevoerd
Periode
2017 - 2020
Oppervlak
90 ha
Rol
vlonders en uitkijkpunt (fase 1) / paden, toegangen, poel, meubilair en infodragers (fase 2)
Partner
Ingenieurs- en expertenbureau Johan Moens bvba
Aannemer
Heyrman - De Roeck

Natuurgebied De Wolfsputten ligt ten Noorden van het centrum van Dilbeek, op minder dan één kilometer van de ring rond Brussel (R0) en tussen Ninoofsesteenweg in het zuiden en de spoorlijn Brussel-Aalst in het noorden. Het gebied is een voormalige zandsteengroeve en heeft een oppervlakte van 90 ha. Het biedt een rijke variatie aan biotopen van bossen tot graslanden, ruigten en akkers in allerlei gradaties van vochtigheid en voedselrijkdom. De kalkrijke bronnen in het zuiden van het gebied zorgen voor een heel unieke flora in de centrale beekvallei.

Ter bescherming van deze unieke biotopen werd een huisstijl met een typische ‘Wolfsputten’ identiteit uitgewerkt voor de verschillende toegangen tot het gebied. Deze ingrepen zorgen enerzijds voor meer samenhang en een hogere belevingswaarde, anderzijds maken zij het gebied enkel voor voetgangers en onderhoudsvoertuigen toegankelijk. Om de belevingswaarde van de kalkbronnen te versterken zet het ontwerp in op een bijzondere enscenering van de site. Zo is een grillige padenstructuur tussen de bestaande bomen, beek en steile taluds voorzien die bezoekers langsheen de verschillende kalkbronnen voert. Een bijzondere beleving wordt gevormd door de kruisingen met de beek anders te materialiseren met een subtiele verwijzing naar de kalkbronnen. Nabij een ontoegankelijke kalkturfbron is een attractief uitkijkplatform ingepast. Vanaf dit platform kunnen bezoekers als het ware hangend boven de bron dit prachtig gevrijwaard stuk landschap beleven.
Het materialenpakket is bewust sober en beperkt gehouden om de samenhang van de ingrepen te benadrukken.
In de eerste fase zijn de vlonder en het uitkijkpunt gerealiseerd. In de volgende fase is de realisatie van de toegangen, de resterende paden en twee poelen voorzien.