Menu

geograaf . ruimtelijk planner

Ontwerpbureau OMGEVING is voor haar werkveld ‘Urbanism’ op zoek naar een gepassioneerde GEOGRAAF MET VOELING VOOR RUIMTELIJKE ORDENING!

Wil je samen met onze collega’s impact hebben op het ruimtelijk beleid in Vlaanderen? Wil je mee aan de wieg staan van de nieuwe ruimtelijke beleidsplannen in Kortrijk, Lier en Deinze en via een co-creatief traject een toekomstperspectief uitwerken voor de open ruimte van een bepaalde stad of gemeente? Wil jij een visie uitwerken voor landschapsprojecten van grotere schaal zoals het landschapspark Kalmthoutse Heide of zich net verdiepen in een specifiek ruimtelijk thema en dit doorvertalen in een concreet plan? Denk maar aan een woonbehoeftestudie, een klimaatplan of landbouwstudie.

ALVAST EEN PREVIEW VAN OMGEVING URBANISM IN 10 KERNWOORDEN!
Ontwerpteam – stedenbouw – masterplan – beleidsplanning – coöperatief – betrokken – creatief – fun – duurzaam – kritisch – ambitieus

DNA MATCH?
Je neemt initiatief, je stelt vaak de vraag ‘waarom’, je houdt van afwisseling, je bent sociaal én collegiaal, je legt de lat hoog voor jezelf en je deelt graag je kennis.

KENNIS EN ERVARING? Jouw taken bestaan uit de grafische en inhoudelijke ondersteuning van landschappelijke en stedenbouwkundige opgaven op verschillende schaalniveaus, de organisatie en/of begeleiding van co-creatieve projecten, de uitwerking van een landschaps- of stedenbouwkundige visie en de doorvertaling hiervan in een masterplan of beleidsplan. Jij hebt een diploma geografie, bij voorkeur met een aanvullend diploma stedenbouw of ruimtelijke planning. Je kan een landschap lezen en begrijpen en hebt enige affiniteit met ruimtelijke ordening. Ook jij ligt wakker van de op ons afkomende uitdagingen zoals de klimaatopgave, de bevolkingsexplosie, de modal shift enz. en helpt mee oplossingen te zoeken voor een meer kwalitatieve en duurzame leefomgeving. Je bezit een uitstekende kennis van MS Office-toepassingen en GIS. Een gedegen basiskennis van Adobe CS en AutoCad zijn een troef. Attitude, leergierigheid, zelfstandigheid en procesmatig denken vinden wij essentieel. Wij verwachten dat je snel kan analyseren en je vlot de vertaalslag maakt naar strategie, visie en ontwerp. De Nederlandse taal kent geen geheimen voor jou en je hebt een vlotte pen. Fijn als ook Engels of Frans hiertoe behoren.   WAT BIEDEN WIJ JOU AAN? Wij bieden jou een voltijdse functie aan in ons kantoor te Berchem of Gent, een marktconforme verloning, een tof team dat mooie projecten realiseert in een lerende OMGEVING die ook jou de kans biedt om jouw stempel te drukken.   Stuur jouw cv, motivatiebrief en portfolio  (< 10MB) naar job@omgeving.be. Wij maken graag tijd voor jou.

OMGEVING