Menu

Wie zijn wij?

OMGEVING zoekt in elk stedenbouwkundig of landschappelijk project naast de ruimtelijke, ook de maatschappelijke meerwaarde en laat dit engagement doorsijpelen in zowel onderzoek, ontwerp als uitvoering. De menselijke schaal van de projecten wordt door het ontwerpbureau doorgezet in het principe van coöperatieve samenwerkingen. Zowel inhoudelijk als procesmatig is collectiviteit een kernbegrip voor OMGEVING. Zorgvuldig samengestelde ontwerpteams per project vormen een netwerk van strategische allianties waarbij disciplines en werkvelden zowel intern als extern op maat zijn samengebracht.

Deze constante uitwisseling van kennis creëert doorgedreven contextuele analyses, kritische vraagstellingen, levendige discussies, geïntegreerde benaderingen, verrassend creatieve en innovatieve maar toch realistische en technisch correct uitvoerbare oplossingen, alternatief onderbouwde denkpistes, persoonlijke relaties, een open houding en een intense dialoog met de publieke of private opdrachtgever. In deze kruisbestuiving is vertrouwen essentieel. Niet één brein is verantwoordelijk voor het uitgekiende eindresultaat, maar de samenwerking van vele individuen. Dat biedt ruimte voor een flexibele inzet van scenario’s, eindbeelden en tussenstanden. En om met een zekere eigenzinnigheid kennis uit te dragen in publieke debatten.

Sinds 1973 zijn dus niet alleen de projecten, maar ook de horizontale organisatiestructuur van OMGEVING gebaseerd op dialoog, samenwerking en kruisbestuiving. Meer dan tachtig ervaren en gedreven ruimtelijk planners, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, geografen, ingenieurs en net zo veel persoonlijkheden maken deel uit van de twee werkvelden 'Landscape architecture en Urbanism'. De heldere, maar dynamische structuur biedt overzicht binnen de panoplie van groot- en kleinschalige projecten van dit in Antwerpen en Gent gevestigde onafhankelijke en multidisciplinaire ontwerpbureau. In de stad, aan de stadsrand of ver daarbuiten pakt OMGEVING complexe ruimtelijke vraagstukken en uitdagingen op verschillende schaalniveaus aan: van grensoverschrijdende ruimtelijke visies over landschapsplannen, parken en publieke ruimten tot complexe planningsprocessen en straatmeubilair. Daardoor kunnen ontwerpingrepen op een hoger schaalniveau direct worden getoetst op hun mogelijke consequenties op een lager schaalniveau, en vice versa. Niet alleen gaat het over schaal, maar ook over typologie, sociale impact en beleving in de straat. Elke beslissing maakt deel uit van een flexibele en resultaatgerichte totaalvisie.

OMGEVING