Menu

duurzaam ondernemen

OMGEVING tracht met haar projecten steeds bij te dragen tot een duurzame ontwikkeling van de samenleving en de leefwereld die ons omringt. Daarom is het bureau in de eerste plaats zelfkritisch ten aanzien van de producten en diensten die het aanbiedt aan haar klanten.

In het intern streven naar een duurzame bedrijfsvoering richtte OMGEVING de werkgroep duurzaam ondernemen op. Gericht op de vier thema’s, milieu, medewerkers, maatschappij en meerwaarde, werkt de werkgroep verschillende acties uit die het duurzame karakter van de onderneming verfijnen, verbeteren en scherpstellen. Op advies van de werkgroep duurzaam ondernemen:

 • is het bureau gelegen in de directe nabijheid van het station Antwerpen-Berchem
 • maakt OMGEVING gebruik van 100% groene energie
 • is geïnvesteerd in de aankoop van een nieuwe 100% elektrische stadswagen
 • maakt het bureau, wanneer mogelijk, gebruik van de diensten van een fietskoerier voor het leveren aan zijn klanten
 • zijn verouderde wagens vervangen door een lidmaatschap van Cambio autodelen en Blue-bike
 • wordt gewerkt aan een steeds zuiniger energieverbruik en de aankoop van duurzame producten binnen het bureau
 • sponsort het bureau elk jaar een relevant project waarbij één van zijn medewerkers direct of indirect betrokken is
 • is een diversiteitscharter opgesteld, waarmee OMGEVING zich richt op medewerkers uit kansengroepen en internationale medewerkers als afspiegeling van onze huidige samenleving
 • gebeurt een monitoring van het papierverbruik en wordt geprint op FSC-papier dat CO2-neutraal is geproduceerd en volledig chloorvrij is gebleekt. Het papier beschikt tevens over het Nordic Swan certificaat.

 

 

OMGEVING is er van overtuigd dat een betere afstemming van ecologische, sociale en economische aspecten niet alleen bijdraagt tot een betere leefwereld, maar bovendien een belangrijke meerwaarde biedt voor klanten. Om deze ambities in te lossen is het ‘raamwerk duurzaamheid’ ontwikkeld. Dit is een intern werkkader met talrijke aandachtspunten die helpen om een aantal vooraf bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Het biedt mogelijkheden om proactief op zoek te gaan naar creatieve en efficiënte ontwerpoplossingen om een duurzaam totaalconcept te ontwikkelen. Het raamwerk duurzaamheid is toepasbaar voor diverse ruimtelijke vraagstukken op verschillende schaalniveaus en is opgebouwd rond vijf doelstellingen:
 • beperken van de emissie van broeikasgassen
 • behouden van natuurlijke rijkdommen en open ruimte
 • verbeteren van de levens- en omgevingskwaliteit
 • bevorderen van sociale gelijkheid en cohesie
 • streven naar een economische en maatschappelijke meerwaarde.
Voor meer informatie over onze werking rond duurzaam ondernemen mail je naar duurzaamondernemen@omgeving.be. Voor meer informatie over onze werking rond duurzaam ondernemen mail je naar duurzaamondernemen@omgeving.be.
OMGEVING