Bruisend dorpscentrum Wechelderzande

Herwaardering van het dorpscentrum voor en door mensen.
Locatie
Lille | BE
Opdrachtgever
Gemeente Lille
Fase
afgerond
Periode
2015 - 2016
Rol
participatie, analyse en kennisopbouw, visievorming, ontwerpend onderzoek en opmaak masterplan

OMGEVING en het gemeentebestuur van Lille hebben samen met de inwoners van Wechelderzande een wensbeeld opgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van de dorpskern. Het wensbeeld is een samenhangende visie om de kern aantrekkelijker te maken, zowel om te wonen en te werken als te verblijven. Met haar schildersverleden, karaktervol patrimonium en dorps karakter heeft Wechelderzande vele troeven die in het wensbeeld worden aangegrepen om tot een attractief dorp uit te groeien.

Het wensbeeld Wechelderzande is tot stand gekomen na een intensief participatief proces. Door te werken met een ‘praatstraat’ en twee dorpsdebatten is de bevolking op een interactieve manier betrokken. Deze input van allerhande betrokkenen zorgt voor een goede onderbouwing van het wensbeeld en voor een breed draagvlak binnen de dorpskern.