Ecologisch stadspark Vlasakker

Een belangrijke ecologische schakel in Hoog Kortrijk.
Locatie
Kortrijk | BE
Taken
biodiverse parken
Opdrachtgever
Stad Kortrijk
Fase
Gerealiseerd
Periode
2021 - 2024
Oppervlak
17 ha
Partner
Hesselteer
Fotograaf
Stad Kortrijk, Karel Debedts

Het ecologisch stadspark ‘Vlasakker’ is een park van 17 hectare dat een belangrijke groene, ecologische schakel vormt in het bovenlokale openruimtenetwerk van Kortrijk. Het vormt de groene basis voor het ambitieuze, groene ‘één-campus-model’ voor de verschillende onderwijsinstellingen die op de site aanwezig zijn. Tijdens het ontwerpproces werd bijzondere aandacht besteed aan de afstemming met de stad en verschillende stakeholders om tot een gedragen ontwerpvoorstel en uiteindelijke realisatie te komen.

Het ontwerpvoorstel bouwt voort op bestaande landschappelijke en ecologische kwaliteiten. Het kiest voor behoud en versterking van het noordelijke, historisch open landbouwgebied met ecologisch rijke weilanden en het zuidelijke bosgebied rond de bestaande waterbuffer.

In het nieuwe parkontwerp wordt de ecologische opwaardering van het gebied gecombineerd met hoogwaardige parkfuncties. De verschillende groene ruimten zijn met elkaar verbonden door een logisch netwerk van waterdoorlatende paden, waardoor een samenhangend parkgeheel ontstaat. Zowel bij de parkingangen als in het park zijn meerdere zitplekken geïntegreerd. Een houten loopdek slingert door de open weiden en een houten zitdek bij de waterbuffer zorgt voor een unieke parkervaring.

Het behoud en de versterking van de ecologische groenstructuur, de integratie van comfortabele zitplekken en zacht-recreatieve functies maken het ecologische stadspark ‘Vlasakker’ tot een toekomstbestendig, biodivers park met een hoge parkbeleving.