Ruimtelijk beleidsplan Geel

Een strategische langetermijnvisie met een wensenlijst 2040.
Locatie
Geel | BE
Opdrachtgever
Stad Geel
Fase
afgerond
Periode
2014 - heden
Rol
begeleiding bij het opstellen van beleidsplan, ontwerpend onderzoek

OMGEVING heeft de stad Geel begeleid en ondersteund in de opmaak van haar beleidsplan ruimte. Dit beleidsplan stippelt de ruimtelijke ontwikkeling van het gemeentelijk grondgebied uit. Nog voor de decretale invoering van deze planfiguur, heeft de gemeenteraad van Geel als eerste gemeente in Vlaanderen , het beleidsplan ruimte en leefbaarheid goedgekeurd als leidraad voor het te voeren ruimtelijk beleid.

Het plan bevat een strategische visie op lange termijn met een wensbeeld 2040? Een aantal beleidskaders die sturing geven aan de dagelijkse beleidsvoering en een duidelijk actieprogramma voor de periode 2018-2026. De veelzijdigheid van de stad, de leefbaarheid van de dorpen, de veerkracht van de publieke ruimte, mobiliteit  en duurzame bedrijvigheid zijn de belangrijkste elementen waarvoor een apart, zelfstandig leesbaar beleidskader is opgemaakt. Het beleidskader open ruimte is momenteel in opmaak.

De rol van OMGEVING lag in de procesbegeleiding en de inhoudelijke ondersteuning van de gemeentelijke diensten. Door middel van ontwerpend onderzoek in onder andere de deelkernen Ten Aard, Stelen en Winkelomheide en de stationsomgeving van Geel zijn kwaliteiten en kansen op een wervende manier in beeld gebracht. Het plan is mede tot stand gekomen in een co-creatief proces met inbreng van bewoners en andere stakeholders, via dorpsdebatten,  infomarkten en via een online platform.